Sådan skifter du vand i dit akvarie

Et akvarie kan ses som et lille lukke biologisk system. Helt ideelt skulle sådan et system kunne hvile i sig selv. Dette er dog en sjælenhed for akvarier, da systemet ikke er stort nok til at nedbryde fiskenes affaldsstoffer. I naturen vil størstedelen af affaldsstoffer blive ført væk fra for eksempel en å eller bæk, men dette er ikke muligt i et akvarie. Derfor bruger man filtrering, som i nogen grad kan afhjælpe problemet.

Men uanset filterets størrelse, vil der næsten altid ophobe sig affaldsstoffer fra for eksempel rester af foder, døde planter og fiskenes afføring, og dette kan ikke filtreres væk. Disse vil i stedet ende på bunden, hvor de vil starte en forrådnelsesproces. Disse affaldsstoffer nedbrydes til ammoniumforbindelse og ammoniak, og dette kan være giftigt for fiskene.

Giftstofferne nedbrydes af en bakterieflora, som vokser i iltrige miljøer. Dette vil altså sige i dit filter, men også i din bundlage. Ammonium og ammoniak vil blive omdannet til nitrit og nitrat, som begge dele er mindre giftigt.

Du bør have et nitratniveau på under 1 mg pr liter vand i akvariet. For store mængder af ammonium og ammoniak kan skade dine fisk.

Derfor er det vigtigt at skifte vandet i et akvarie.

Vandskifte afhænger af akvariets størrelse

Hvor ofte du bør skifte vandet i dit akvarie afhænger både af akvariets størrelse, dine fisk, planter, pumpens type og kvalitet, hvordan og hvilket foder dine fisk fodres med. Som udgangspunkt skal mindre akvarier dog have skiftet vand oftere end store akvarier.

En god tommelfingerregel er at følge akvariets størrelse.

1-30 liter:

I akvarier som rummer mellem 1 og 30 liter vand, skal 1/3 del af vandet skiftes én gang om ugen.

31-100 liter:

I akvarier som rummer mellem 31 og 100 liter vand, skal 1/3 af vandet skiftes én gang hver anden uge.

Mere end 100 liter:

I akvarier som rummer over 100 liter vand, skal 1/3 del af vandet skiftes én gang hver tredje uge.

Det kan dog anbefales at skifte vand oftere end beskrevet ovenstående, hvis du har problemer med alger.

Sådan skifter du vandet

Du bør skifte cirka 1/3 del af vandet i dit akvarie. Når du propper nyt vand i akvariet igen, er det vigtigt at vandet er lunkent. For koldt vand kan gøre dine fisk syge. Se med i videoen herunder, for at lære hvordan du skifter vand.

Hvis du er i tvivl om du skifter vandet ofte nok i dit akvarie, kan du købe et nitritmålesæt. Når akvariet har den helt perfekte bakterieflora, typisk efter 2-4 måneder, kan du måle efter hver anden eller tredie dag, og så kan du finde ud af præcis hvor ofte du bør skifte vandet i dit akvarie.

Et nitritmålesæt er også godt at have blot til at kontrollere i tilfælde af at der skulle opstå problemer med fiskene eller akvariet.

Et nyt akvarie

I et nyt akvarie skal der skiftes vand oftere, da det endnu ikke har opnået en god bakteriekultur, som kan nedbryde skadelige stoffer i akvariet. I et nyt akvarie anbefaler vi derfor at du skifter vand en gang om ugen som minimum. Dette bør du gøre de første måneder, og derefter kan du stille og roligt vænne dig til at følge ovenstående tommelfingerregel omkring akvariets størrelse. Som nævnt, kan du efter 2-4 måneder forvente at bakteriekulturen er optimal.

De første 2-4 måneder er det en god ide at holde øje med om nitritindeholdet i vandet passer. Dette er især en god ide, hvis der er mange fisk i akvariet. Hvis der er mange fisk i akvariet anbefaler vi at 1/3 del af akvariets vand udskiftes hver dag de første 2 uger, og derefter kan man gradvist reducere antallet af gange vandet skiftes.

Tøm aldrig hele akvariet

Mange nybegyndere tror desværre at man skal tømme hele akvariet ved vandskifte. Dette er en meget dårlig ide, og det må man aldrig gøre. Det vil ødelægge den gode bakteriekultur, som har taget lang tid at opbygge.

Du må heller aldrig fjerne bundlaget, for for eksempel at rense akvariet. Det vil fjerne alle næringsstofferne fra bunden. Dette kan ødelægge dine planter, da de benytter næringen til at leve af.

Du bør i stedet bruge en slamhævert, også kaldet støvsuger, ved vandskifte. Den suger skidt væk fra bunden, så den renser stenene på bunden uden at du skal fjerne fisk og planter fra akvariet. Vi anbefaler at du 2-3 gange om året renser hele akvariets bund med den, så du har et rent akvarie med en perfekt bakterie balance.

 

Kommentarer

mood_bad
  • Ingen kommentarer
  • Tilføj en kommentar